Wyszukiwarka
EN

UMO

LOGOWANIE

UMO > Archiwum

Kartridże TASER X26 i X26P

2015-12-08 15:25

Ważna informacja na temat działania kartridży w TASER X26 oraz TASER X26P

Pragniemy przekazać Państwu istotne informacje na temat bezpieczeństwa związanego z posługiwaniem się systemami TASER w połączeniu z nieautoryzowanymi przez firmę TASER International akcesoriami.

W związku z napływającymi do nas pytaniami dotyczącymi nieprawidłowości w działaniu nowych modeli kartridży do urządzeń TASER X26 oraz X26P informujemy, że firma TASER International NIE WPROWADZIŁA NA RYNEK ŻADNYCH NOWYCH KARTRIDŻY DO URZĄDZEŃ TASER X26 oraz TASER X26P. Nieprawidłowości w działaniu wynikają, z pojawienia się nieautoryzowanych przez TASER International, słabej jakości zamienników.

Jednocześnie informujemy, że korzystanie z kartridży oraz akcesoriów nieaprobowanych przez firmę TASER International może skutkować niewłaściwym i potencjalnie niebezpiecznym działaniem urządzeń obezwładniających i wiąże się z utratą gwarancji na użytkowane systemy obezwładniające.

Pojawiające się na rynku zamienniki kartridży TASER posiadają inną trajektorię lotu, niż oryginalne kartridże TASER. Z tego względu celownik laserowy oraz muszka i szczerbinka paralizatorów elektrycznych TASER X26 oraz TASER X26P nie wskazują punktu uderzenia górnej elektrody takich kartridży. Punkt uderzenia elektrody nie jest możliwy do ustalenia przez funkcjonariusza. Rodzi się obawa, że podczas wystrzału sondy urządzenia trafią w obszar wrażliwy celu (twarz, szyja, oczy, krocze etc.).

Ponadto, z docierających do nas doniesień wynika, że kartridże innych producentów charakteryzują się innymi wymiarami. Powoduje to ich blokowanie się lub samoistne wypadanie z gniazd paralizatorów oraz uchwytów na dodatkowe kartridże w bateriach XDPM oraz XPPM.

Ze względu na inną konstrukcję oraz inny przekrój poprzeczny kabli jak również potencjalnie inną konstrukcję styków elektrycznych w kartridżach innych producentów, impuls elektryczny z urządzeń TASER przekazywany za pośrednictwem zamienników oryginalnych kartridży może posiadać inną  od zamierzonej charakterystykę. W efekcie może to prowadzić do przekazywania impulsu o zbyt dużej lub zbyt niskiej mocy. Mogą pojawiać się problemy z inicjacją wystrzału takowych kartridży. Brak jest również potwierdzenia, co do substancji miotającej sondami kartridży innych firm.

Kartridże innych marek pozbawione są trwale naniesionych numerów seryjnych oraz systemu oznakowania miejsca wystrzału znacznikami AFID. Brak tych rozwiązań może utrudniać identyfikację i ewidencjonowanie sprzętu. Brak znaczników AFID zwiększa natomiast prawdopodobieństwo niewykrycia ewentualnych nadużyć elektrycznych urządzeń obezwładniających. Bez oznakowania miejsca wystrzału znacznikami AFID funkcjonariusz narażony jest na pomówienie o zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego w miejscu innym niż przez niego wskazane.

Ponownie podkreślamy, że firma TASER Inernational oraz UMO Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone na mieniu bądź uszczerbek na zdrowiu, jak również za obrażenia spowodowane ewentualnymi awariami urządzeń TASER powstałymi w wyniku wykorzystania nieautoryzowanych akcesoriów innych producentów.

Celem umożliwienia poprawnej identyfikacji oryginalnych kartridży TASER, poniżej przedstawiamy Państwu cechy charakterystyczne tychże kartridży:

tl_files/TASER/Kartridze X26P/kartridze oslony.JPG

Oryginalne kartridże do urządzeń TASER X26 i X26P w osłonach transportowych: (od lewej) kartridż o zasięgu 25FT/7.6m (zielona zaślepka), kartridż 15FT/4.6m (żółta zaślepka), kartridż 21FT/6.4m (srebrna zaślepka).

tl_files/TASER/Kartridze X26P/oslona.JPG

Osłona transportowa kartridży do paralizatorów TASER X26 i TASER X26P.

tl_files/TASER/Kartridze X26P/kartridze.JPG

Oryginalne kartridże do urządzeń TASER X26 i X26P bez osłon transportowych: (od lewej) kartridż o zasięgu 25FT/7.6m (zielona zaślepka), kartridż 15FT/4.6m (żółta zaślepka), kartridż 21FT/6.4m (srebrna zaślepka).Widoczne jest charakterystyczne logo z błyskawicą wytłoczone na zaślepkach.

tl_files/TASER/Kartridze X26P/kartridze gora.JPG

Oryginalne kartridże do urządzeń TASER X26 i X26P bez osłon transportowych: (od lewej) kartridż o zasięgu 25FT/7.6m (zielona zaślepka), kartridż 15FT/4.6m (żółta zaślepka), kartridż 21FT/6.4m (srebrna zaślepka).Widoczne jest charakterystyczne logo z błyskawicą wytłoczone na zaślepkach.

tl_files/TASER/Kartridze X26P/kartridz tyl.JPG

Oryginalny kartridż do urządzeń TASER X26 i X26P bez osłony transportowej, widok od tyłu. Na kartridżu wytłoczono a następnie pomalowano dane kartridża (of lewego górnego rogu wg. ruchu wskazówek zegara): wersję, numer seryjny, datę przydatności, typ.

W przypadku pytań lub wątpliwości nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji.

Wróć