Raikka

STIS

STIS (Shock Tube Integrated System) to nieelektryczne urządzenie inicjujące do wykorzystania z ładunkami wybuchowymi. STIS posiada zapalnik i detonator. Produkt jest niewrażliwy na czynniki elektryczne i elektromagnetyczne.

STIS Raikka posiada rurkę detonującą o średnicy 2.4 lub 3 mm, zapalnik RAIKKA VS2010 lub RAIKKA PS2012 oraz detonator.

Inne produkty z tej samej kategorii: